Mobeye Techno-terminologie

Het is ons streven om techniek als hulpmiddel te bieden in situaties waar bewaking gewenst is. Daarnaast hopen we dat onze producten met plezier ingezet worden en dat de gebruiker zich het product eigen maakt. Daarom houden we onze producten eenvoudig in het gebruik en is de documentatie toegankelijk. Maar het valt niet te voorkomen. Ook wij gebruiken op de website, in de datasheets en in de handleidingen begrippen die wellicht niet voor iedereen direct duidelijk zijn. Ter lering en vermaak lichten we een aantal “vaktermen” toe, in de context van Mobeye producten.

GSM / 2G / UMTS / 3G / 4G / NBIOT / LTE-M / CAT-1 / CAT-12 / 5G

Een hele rij afkortingen bestaat er voor de huidige draadloze communicatie. Bij de eerste mobiele telefoons was het landschap nog overzichtelijk; we noemden alles GSM, ook al bedoelden we 2G. Toen kwam UMTS erbij, wat eigenlijk weer 3G was, en eigenlijk ook een miskleun bleek. Gelukkig bleef 2G. Daarna kwamen diverse 4G bandbreedtes, een landschap dat zich niet in een zin laat uitleggen. Zelfs nu is de wereld nog niet klaar voor alle “lagen” in 4G en zijn we blij… dat 2G bleef. Zo meteen komt 5G, ondanks vele discussies. Mobeye zorgt dat haar producten altijd geschikt zijn voor het land van gebruik, en met de juiste communicatiemodule. We zijn soms ook wat verward over naamgeving. Zullen we de hele verzameling van communicatiemodules maar gewoon GSM blijven noemen?

  • seaerhre
  • ahgserjhagerjha
  • erear

Passief infrarood (PIR)

Een PIR, zoals gebruikt in de Mobeye i110, Argos of Buitenmelder detecteert een bewegende warmtebronnen; de (fresnel) lens bestaat uit verschillende delen; zodra het warmtebeeld (infrarode straling) verandert, reageert de melder. Mensen, grote dieren (insecten en spinnen niet), maar ook tocht en direct zonlicht op de lens worden opgemerkt. Voorkom dus tocht en direct zonlicht. Mocht er toch nodeloos alarm zijn geweest, verander dan de positie van het alarmsysteem of zet de sensorgevoeligheid op “laag”.

Jamming

Jammen is het onderdrukken van draadloze signalen, door op dezelfde golflengte een verstorend te sturen. GSM-jammers worden enkel door een klein groepje zeer professionele inbrekers gebruikt, maar het leidt wel tot een verstoring bij het versturen van meldingen als ze in de buurt van het apparaat worden gehouden. Mobeye producten zijn hierop alert. Als een inbreker een alarmsysteem jamt, signaleert het Mobeye alarmsysteem dit. Zodra de verstoringsbron weg is, zal het alarmsysteem het alarm zo snel mogelijk alsnog doormelden met de melding dat deze vertraagd is.